TPBank chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 35%

TPBank vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt hai trong năm nay thông qua phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỷ lệ 35%.

Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn vào đầu tháng 11, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) sẽ phát hành hơn 410 triệu cổ phiếu TPB trả cổ tức, tương đương tỷ lệ phát hành 35%.

Sau phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng tương ứng từ hơn 11.700 tỷ đồng lên hơn 15.800 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn nhằm đảm bảo chỉ tiêu an toàn hoạt động, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II – một trong những cơ sở quan trọng để được Ngân hàng Nhà nước cấp room tăng trưởng tín dụng tốt.

Kết thúc phiên giao dịch 5/11, cổ phiếu TPB đứng ở mức 43.500 đồng một cổ phiếu, tăng hơn 135% so với đầu năm.

Diễn biến cổ phiếu TPB từ tháng 3 đến nay. Nguồn: TradingView

Đợt tăng vốn này theo đánh giá của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) sẽ là chất xúc tác cho tính thanh khoản của cổ phiếu và hỗ trợ việc định giá cao hơn trong giai đoạn tới.

9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế gần 4.400 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 3, hệ số an toàn vốn (CAR) của TPBank là 13,43%, nợ xấu ở mức 1,02%.

Chủ nhật , ngày 07 tháng 11 năm 2021

.
Hotline: 0853 687 866